Sezer 10

Consulting

  • Tasarımın; sözleşmeye, proje hizmetleri şartnamesine, toplantılarda alınan kararlara veya benzeri diğer belgelerdeki kurallara göre yapılmasını kontrol etmek
  • Tasarımın; Yatırımcı isteklerine göre mimari, statik, elektrik ve mekanik projelerinin uygunluğunu kontrol etmek
  • Yatırımcı ve Proje Müellifi ile birlikte tasarımın temel amacını (design intent) belirlemek ve tasarımın bu amaç doğrultusunda, belirli standartlara, normlara, hesap yöntemlerine, iyi mühendislik kurallarına ve genel kabul görmüş teknik literatüre uygun şekilde gelişmesini sağlamak
  • Proje Müellifi tarafından seçilen sistemlerin ve cihazların güvenilir bir çalışma ve yeterli bir konfor düzeyi oluşturması yönünde katkıda bulunmak, gerekirse yeni öneriler getirmek
  • Proje Müellifi tarafından seçilen sistemleri ve cihazları enerji tasarrufu ve çevre koruma yönünden değerlendirmek, gerekirse yeni öneriler getirmek
  • Proje Müellifi tarafından seçilen malzemelerin, sistemlerin ve cihazların ilk yatırım ve işletme giderleri açısından tasarımın temel amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek, değerlendirmek ve gerekirse yeni öneriler getirmek
  • Proje çalışmasının belirli aşamalarında ilk yatırım maliyetini kontrol etmek
  • Tüm çizimleri, hesap yöntemlerini, proje raporlarını ve maliyet tahmin raporlarını onaylamak, hesapları numune alma yöntemiyle kontrol etmek
  • İhale dosyasını şekil ve içerik yönünden kontrol etmek, gerekirse yeni öneriler getirmek
  • Periyodik toplantılara katılmak, toplantı notlarını hazırlamak, raporlar düzenlemek, gereken her durumda sözlü ve yazılı görüş bildirmek