Sezer 15

Engineering

 • Statik Ön Tasarım, Uygulama ve Detay Proje Hizmetleri
 • Deprem Mühendisliği
 • Mevcut Yapıların Deprem Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi 
 • Mevcut Yapı Güçlendirme Proje Hizmetleri 
 • Betonarme Yüksek Yapıların Yapısal Tasarım ve Proje Hizmetleri  
 • Çelik Karkas ve Endüstriyel Yapı Tasarım ve Proje Hizmetleri 
 • İleri Yapısal Analiz (Nonlinear Time History / Push Over) Hizmetleri 
 • Özel Yapı Tasarım (Deprem Yalıtımlı ve Sönümleyici Yapılar) Hizmetleri 
 • Ahşap ve Yığma Yapı Tasarım-Proje Hizmetleri 
 • Altyapı Avan, Uygulama ve Detay Proje Hizmetleri 
 • Zemin Sistemleri, Zemin Islahı, İksa Sistemleri Proje Hizmetleri 
 • Hidrolik ve Su Yapıları Proje Hizmetleri (Hidrolojik Hesaplar, Taşkın Haritalandırılması, Islah Çalışmaları, Drenaj Hesapları) 
 • Elektrik Avan, Uygulama ve Detay Proje Hizmetleri 
 • Mekanik Avan, Uygulama ve Detay Proje Hizmetleri Otomasyon Uygulama ve Detay Proje Hizmetleri
 • Keşif, Metraj Analizleri, İhale Dosyası Hazırlanması Hizmetleri