Hitachi

Hitachi – Tuzla

Tuzla – İSTANBUL

Fabrika Binasının Fonksiyon Değişimi Dikkate Alınarak Yapı Davranışının İncelenmesi ve Depreme Karşı Performans Analizinin Yapılması Hizmetleri.