Igdas

İGDAŞ – Etiler

Etiler – İSTANBUL

İGDAŞ Etiler Binasının Mevcut Yapı Davranışının İncelenmesi, Performans Analizinin Yapılması ve Yetersizlik Görülen Yapının Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması Hizmetleri.