Academic 01

Academic Hospital – Üsküdar

Üsküdar – İSTANBUL

Yeni Hastane Binasının Fonksiyon Değişimi Dikkate Alınarak Yapı Davranışının İncelenmesi, Performans Analizinin Yapılması ve Güçlendirme Projelerinin Hazırlanması Hizmetleri.